Gratis hurtigtest / free rapid antigen test

Fleksible løysingar for hurtigtest for koronasertifikat for arrangement og reiser

Online booking

I samarbeid med Sandnes kommune

Du finner oss ved Jønningsheiveien 44 ved inngangen til Sandnes “gamle” stadion

Google Maps

I samarbeid med Stavanger kommune

Du finner oss ved Strandkaien nedenfor konserthuset. Ta kollektiv transport til Stavanger sentrum og gå eller parker ved P-arketten, parkeringshuset til Stavanger Konserthus.

Google Maps

I samarbeid med Blinkfestivalen 2021

Test deg på Sandnes stadion for å se sportsaktivitetene eller gratiskonsertene fredag og lørdag kveld. Husk at testen ikke må være mer enn 24 timer gammel.

I samarbeid med Hå kommune

Test deg på Ogna skule for å være med på familiedag i Sirevåg i forbindelse med at NRK kommer med Statsraad Lemkuhl fredag 6. august.

Informasjon om testen / Information about the test

For all with Norwegian ID number or D-number. Important: DO NOT book an appointment if you have symptoms of COVID-19 or if you are in quarantine. Contact your local public test station for this. More Information in English below 

For alle med personnummer eller D-nummer. VIktig: IKKE bestill time der du har symptomer på koronasykdom eller viss du er i karantene. Få da time hos din lokale teststasjon for dette

Salubritas AS er offentlig godkjent for å tilby hurtigtest (antigentest) for koronasertifikat. Vi tilbyr fra og med lørdag 10. juli gratis hurtigtest godkjent av norske og europeiske helsemyndigheter for de som ønsker det til bruk for koronasertifikat. Testen er gratis for deg, finansiert av staten gjennom HELFO.

Ta med gyldig ID med bilde (førerkort, pass eller nasjonalt ID-kort).

Vi skriver ikke ut sertifikat, informasjonen blir lastet opp til sentrale myndigheter slik at du kan finne testresultatet og ditt oppdaterte koronasertifikat på helsenorge.no, bare 20-30 minutt etter selve tasten ble tatt. Du kan selv skrive ut ditt sertifikat på helsenorge.no.

Testen er en antigen hurtigtest og kan brukes ved arrangement, innenlandsreise til Svalbard og utenlandsreiser til mange land i EU/EØS. Vi tester IKKE personer med symptomer eller som er i karantene. De bes ta kontakt med sin kommunes teststasjon.

Til bruk ved arrangement gir negativ test “grønt sertifikat” i 24 timer.

Dersom du ønsker å bruke testen til å reise bruker du kontrollsiden for EU/EØS med mer detaljert informasjon om testen og tidspunktet den ble tatt. Denne informasjonen er tilgjengelig i opp til 7 dager, men de fleste europeiske land godtar bare test som er tatt 48 eller 72 timer før ankomst. Noen land godtar bare PCR-test. Det tilbyr vi ikke.

Du har selv ansvar for å sette deg inn i din destinasjons regler. Dette kan du finne mer om på reopen.europa.eu eller på appen “Re-open EU” tilgjenglig for Android og iOS.

Les også mer på helsenorge.no/koronasertifikat/

Information in English

Salubritas AS is certified by the Norwegian Directorate for Health for offering a rapid antigen test for the corona certificate. We offer a free test approved  by Norwegian and European health authorities for those who want to use it in their corona certificate. The test is free and financed by government through The Norwegian Health Economics Administration.

Please bring valid ID with a picture (drivers licence, passport, national ID card, bank card or similar).

We do not issue physical certificates. The information will be uploaded to Norwegian Institute of Public Health’s database and available in helsenorge.no, where you will find an update of both your Norwegian (green/red) and your EU digital COVID certificate. It will be available within 60 minutes. You can print a physical copy at home.

The test is a rapid antigen test (RAT) and can be used at events, domestic travel to Svalbard/Spitzbergen and international travel to many countries in EU/EEC. 

We do NOT test people with symptoms or who are in quarantine. They are asked to contact their local public test station.

For use with events in Norway, a negative test gives you a “green pass” for 24 hours.

If you are travelling, you can go to the EU/EEC version of the certificate which will have in depth information about the test and the time it was taken. This information may be available up to 7 days, but most European countries only allow a RAT taken 48 hours before arrival. Some countries only accept PCR tests. We do not offer these.

It is your own responsibility to be updated about the rules of your destination (and transit countries). You can find more about this at reopen.europa.eu or on the app “Re-open EU” available for Android and iOS.

You can also find more information at helsenorge.no/en/covid-19-certificatef

Fleksible løsninger for arrangement

Salubritas AS tilbyr ei løysing for hurtigtesting for koronasertifikat til bruk ved arrangement og reiser ved hjelp av antigentestar. Me har alle avtalar og løysingar på plass og kan på kort tid rigga walk-in eller drive-in stasjonar for testing av innbyggarar og tilskodarar med kapasitet til fleire hundre i timen ved behov. Me har fleksible timebestillingssystem slik at innbyggaren ikkje treng stå i kø.

Testen er tilgjengeleg på koronasertifikatet til innbyggaren 20-30 minutt etter testen vert tatt. Den er gyldig for bruk ved arrangement i 24 timar. Dersom ein skal bruke den utvida informasjonen i det felleseuropeiske sertifikatløysinga, vil det framgå av QR-koden kva type test det var og tidspunkt. Mange land i Europa no godtek hurtig antigen test (RAT – rapid antigen test) teken 48-72 timar før ankomst. Sjå reopen.europa.eu eller appen “Re-open EU”. Det er opp til innbyggaren sjølv å ta ansvar for kva reglar som gjeld ved destinasjonen.

Me opererer først og fremst i Rogaland, men ta kontakt for ein prat om de er utanfor Rogaland også.

Ta gjerne kontakt med oss på post@salubritas.no for å få vite meir!

 

Vaktberedskapsløysing for kommunane

Kva kan me gjera for kommunen?

Salubritas AS vil tilby kommunane tryggleik ved å gi dykk ei alltid open linje der de møter ein samfunnsmedisiner som er på vakt for din kommune. Dersom oppgåva ikkje kan løysast per telefon, vil legen vera busett innan rimeleg og forsvarleg tid frå ditt kommunesenter og kunne rykke ut ved behov. Kommunen treng ikkje forhalde seg til å etablere interkommunale avtalar eller å sjølv hyre inn ekstern arbeidskraft.

Typiske tenester vil no i pandemitider vera mottak av beskjedar om positive prøvar på SARS-CoV-2, leiing av smittesporingsteam og igangsetjing av lokale tiltak og forskrifter. Behovet for samfunnsmedisinsk beredskap er likevel generelt og kan inkludere oppgåver som vedtak om tvungen legeundersøkelse, forureining av drikkevatn, CBRNE-hendingar og kriseteamleiing.

Går de for vår løysing framstår kvalitetssikrar de dykkar samfunnsmedisinske beredskap og framstår meir konkurransedyktige og attraktive på arbeidsmarknaden, i tillegg til at de slepp administrasjon av slike løysingar sjølv.

Etter vidare avtale kan vi også formidle andre samfunnsmedisinske tenester på oppdrag som øvingar, foredragshaldarar eller undervisning.

Kva kan me tilby legane?

Kommuneoverlegen i små og mellomstore kommunar har gjerne ein uformell avtale om å kunne kontaktast utanom arbeidstid. Med våre tenester, kan ho med god samvittigheit skru av telefonen ved endt arbeidsdag. På den andre sida er ho ein sjølvskriven kandidat for å vera samfunnsmedisinsk vaktlege i eigen kommune gjennom vårt selskap. På same tida kan ho gjerne også ha beredskap for andre kommunar, avhengig av storleik på kommunen, og dermed hjelpe å spreie belastninga på fleire legar.

Utanom dei som allereie på dagtid jobber i slike stillingar i kommunane, er me også interessert i å komme i kontakt med andre legar med relevant kompetanse og erfaring som kunne tenke seg å tilby sine tenester til oss.

Som leverandør av samfunnsmedisinske tenester gjennom Salubritas vil du vera ein engasjert lege som er LIS eller spesialist i samfunnsmedisin og gjerne med lokal tilknytning til området og kommunane du tek vakt i. Du må vera edru, fri for luftvegssymptom, tilgjengeleg på telefon og ha moglegheit å komme deg til kommunesenteret i kommunen du har vakt for innan rimeleg tid.