Godkjent til UK og USA

Godkjent for reiser til Storbritannia og USA

Vår test fyller alle kravene til Storbritannia som oppgitt på myndighetenes hjemmeside per 1. november 2021.

Testen må i følge de britiske myndighetene ha >97% spesifisitet og >80% sensitivitet ved virallast over 100,000 kopier/ml. Vår test fra SD Biosensor, Standard Q COVID 19 Ag (Nasal), har en klinisk sensitivitet på 97% og spesifisitet på 100% og er på listen over lateral flow-enheter som har bestått fase 3a-evaluering i Storbritannia.

Storbritannia er også nå med i EU-koronasertifikatordning og man kan bruke dette som dokumentasjon på negativ test. Dersom du ikke har tilgang på dette kan du få dokumentasjon, på papir eller elektronisk for eksempel i form av en e-post som inneholder ditt navn (som samsvarer med dine reisedokument), fødelsdato, testresultat, tidspunkt for test, navn på tilbyder av test og kontaktdetaljer og bekreftelse av hvilken test som ble brukt.

Les mer om Storbritannias krav om testing for reise her.

Også USA har lignende krav og godtar også antigen hurtigtest som du kan se på sidene til CDC.