Gratis* hurtigtest

* krever norsk personnummer eller D-nummer

Godkjent for reiser til Storbritannia

Storbritannia krever en covid-19 test tatt i løpet av de tre dagene før du reiser til landet, UANSETT vaksinasjonsstatus. Vår test fyller alle kravene til Storbritannia som oppgitt på myndighetenes hjemmeside per 25. august 2021.

Testen må i følge de britiske myndighetene ha >97% spesifisitet og >80% sensitivitet ved virallast over 100,000 kopier/ml. Vår test fra SD Biosensor, Standard Q COVID 19 Ag (Nasal), har en klinisk sensitivitet på 97% og spesifisitet på 100% og er på listen over lateral flow-enheter som har bestått fase 3a-evaluering i Storbritannia.

Det kreves dokumentasjon, på papir eller elektronisk for eksempel i form av en e-post som inneholder ditt navn (som samsvarer med dine reisedokument), fødelsdato, testresultat, tidspunkt for test, navn på tilbyder av test og kontaktdetaljer og bekreftelse av hvilken test som ble brukt.

Alt dette utenom våre kontaktdetaljer finner du på EU koronasertifikatet som kan bli lastet ned fra helsenorge. Mange har brukt dette for å reise til Storbritannia. Dersom du heller ønsker et skriftlig brev som også inneholder våre kontaktdetaljer i tillegg til den samme informasjonen som over, kan du be om dette av vårt testpersonell når du tester deg og hente det innen en time, ev få det tilsendt elektronisk.

Les mer om Storbritannias krav om testing for reise her